/ sanatate-publica.md / Domenii de activitate / Management în sănătate  

Managementul şi Evaluarea Serviciilor de Sănătate

Managementul şi integrarea serviciilor medicale este un proces în cadrul căruia acţiunile sunt realizate în baza resurselor aşa ca cele umane, financiare, imobiliare şi echipament pentru a atinge obiectivele stabilite. Acţiunile sale sunt de a :

Planifica - ce trebuie realizat într-un anumit timp
Realiza - a pune planul în acţiune
Verifica - a aduna informaţii pentru a califica/cuantifica rezultatele obţinute
Acţiona - a utiliza aspectele de succes pe o bază continuă în cadrul administrării serviciilor.

Astfel, activităţile departamentului acoperă o arie largă de subiecte, precum evaluarea politicilor, propuneri de politici, indicatorii sistemului medical şi managementul lor, metode de îmbunătăţire a performanţelor

FUNCŢIILE DOMENIULUI MANAGEMENT ŞI INTEGRAREA SERVICIILOR MEDICALE:

• promovarea metodelor noi în organizarea, planificarea şi prestarea asistenţei medicale la diferite nivele;
• determinarea bazei practice şi teoretice a tehnologiilor avansate, aplicate în procesul de perfectare a managementului din sistemul de sănătate;
• participarea la stabilirea rolurilor, obiectivelor şi procedurilor prestatorilor de servicii medicale de diferit nivel;
• coordonarea studiilor în domeniul sănătăţii, economiei în sănătate şi a managementului sanitar;
• colaborarea internaţională cu organizaţii şi instituţii din domeniu în vederea schimbului de experienţă;
• efectuarea de studii, inclusiv comportamentale şi aplicaţii pentru evaluarea şi eficientizarea performanţelor sistemului de sănătate, analize şi proiecte pentru sprijinirea procesului de reformare a sistemului naţional de sănătate în contextul integrării europene;
• prestarea serviciilor, inclusiv de consultanţă, în domeniul managementului serviciilor de sănătate, tehnologiilor informatice, conturilor naţionale în sănătate etc... 

STRUCTURA:

Conturi Naţionale în Sănătate

Tarife şi Norme în Sănătate

Observatorul Naţional pentru Droguri

Auditul Calităţii Datelor

Studii Comportamentale

Serviciul Control FinanciarParticpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova