/ sanatate-publica.md / Domenii de activitate / Management în sănătate  

Managementul Date în Domeniul Sănătăţii


Managementul date în domeniul sănătăţii oferă informaţii necesare pentru descrierea stării de funcţionare şi a nivelului de performanţă a sistemului de sănătate, precum şi evaluarea stării de sănătate a populaţiei. Informaţia generalizată folosită în procesul dirijării sistemului de sănătate conţine date despre reţeaua, cadrele, fondul de paturi ale instituţiilor medico-sanitare, acordarea asistenţei medicale populaţiei (spitalizarea, vizitele medicului), examenele profilactice, imunizare, morbiditatea pe toate grupele de maladii şi altele. Totodată, acestea asigură date comparabile la nivel naţional şi internaţional pentru utilizatorii interni implicaţi în definirea, implementarea şi evaluarea politicilor de sănătate, cât şi pentru utilizatorii externi.
 

COMPARTIMENTELE MANAGEMENTULUI DATE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII:

FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI DATE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII:

STRUCTURA:
1. Direcţia analiză de suport CASE-MIX

a) standardizarea şi întreţinerea modelelor fişei medicale şi a setului standard de date;

b) standardizarea şi întreţinerea sistemului de clasificare;
c) colectarea datelor clinice;
d) clasificarea pacienţilor în DRG;

2. Secţia procese demografice
a) prelucrarea centralizată a certificatelor medicale constatatoare ale decesului, prin codificarea lor după cauza principală de deces, conform Clasificaţiei Internaţionale a Maladiilor (revizia a X-a OMS) cu introducerea în baza de date;
b) generarea indicatorilor demografici de bază pe fiecare unitate administrativ - teritorială în parte;
• numărul şi structura populaţiei
• natalitatea
• mortalitatea (pe grupe de vârstă, sex şi medii)
• sporul natural

c) expedierea informaţiei procesate lunar şi trimestrial privind analiza situaţiei medico-demografice factorilor de decizie;
d) prezentarea informaţiei privind mortalitatea populaţiei pe Republică, Biroului European al OMS;
e) acordă ajutorului consultativ-metodic instituţiilor medicale pe problemele demografiei medicale.

3. Secţia informatizarea statisticii de sănătate
a) gestionarea modulului „Forme electronice medicale" al sistemului informatic „Statistica medicală" - prelucrarea automatizată a rapoartelor şi dărilor de seamă statistice;
b) organizarea, recepţionarea dărilor de seamă, obţinerea centralizatoarelor şi indicatorilor preliminari şi finali anuali şi trimestriali;
c) gestionarea Sistemul de Prezentare a Datelor SPD2;
d) Gestionarea complexului de programe "Decontul global al Ministerului Sănătăţii".

4. Secţia asistenţă medicală primară şi de urgenţă
a) recepţionarea, prelucrarea, generalizarea şi controlul autenticităţii datelor statistice privind activitatea a instituțiilor medico-sanitare publice și departamentale;
b) revizuirea formularelor de înregistrare primară a evenimentului statistic și a dărilor de seama lunare și trimestriale, instrucţiunilor de îndeplinire a acestora şi a metodelor de analiză statistică a activităţii instituţiilor de asistență medicală primară și de urgență;
c) efectuarea analizei activității instituţiilor de asistență medicală primară și de urgență;
d) completarea bazei de date privind sanatatea populaţiei Republicii Moldova;
e) actualizarea anuală în luna septembrie, a Modulului „Sistemul de Prezentare a Datelor", cu informaţia statistică pentru anul precedent
Este responsabilă de primirea, păstrarea şi eliberarea certificatelor medicale constatatoare ale naşterii (form. Nr 103/e) şi ale decesului (form. Nr 106/e şi 106-2/e) de strictă evidenţă instituţiilor medico-sanitare din republică abilitate cu dreptul de eliberare a certificatelor medicale.

5. Secţia asistenţă medicală spitalicească şi specializată
a) primirea, prelucrarea, generalizarea şi controlul autenticităţii datelor statistice privind activitatea de staționar a instituțiilor medico-sanitare publice, departamentale și private;
b) revizuirea formularelor de înregistrare primară a evenimentului statistic și a dărilor de seama lunare și trimestriale, instrucţiunilor de îndeplinire a acestora şi a metodelor de analiză statistică a activităţii instituţiilor spitaliceşti.
c) efectuarea analizei activității de staționar pe tipuri de spitale și profil de pat.

DRG / Case-Mix

Ghiduri

Informaţia statistică colectată de către Centrul Naţional de Management în Sănătate şi raportată instituţiilor de resort


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova