/ sanatate-publica.md / Structura centrului / Despre centru  

Scurt istoric

Centrul Naţional de Management în Sănătate (CNMS) a fost reorganizat din Centrul Ştiinţifico - Practic pentru Sănătate Publică şi Management Sanitar în baza Hotărârii Guvernului al Republicii Moldova nr. 1247 din 16 noiembrie 2007 „Cu privire la Centrul Naţional de Management în Sănătate".

CNMS este o instituţie publică, organizată în subordinea Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova.

CNMS activează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, actelor normative ale Guvernului, Ministerului Sănătăţii, altor acte normative, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

CNMS în activitatea sa, colaborează cu organele centrale de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice şi după caz, cu cele ale autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile obşteşti şi alte organisme neguvernamentale interesate în protecţia, ocrotirea şi fortificarea sănătăţii populaţiei.

Scopul activităţii CNMS este implementarea politicii Statutului în domeniul managementului în sănătate, statisticii medicale şi bazelor de date ale sistemului naţional de sănătate, dispozitivelor medicale, formării sistemului informaţional medical integrat.

CNMS are următoarele direcţii prioritare de activitate:

-colectarea, generalizarea şi analiza informaţiei statistice privind domeniul sănătăţii publice;

-fundamentarea ştiinţifică a strategiei dezvoltării ocrotirii sănătăţii, elaborarea şi implementarea proiectelor de reformare a sistemului ocrotirii sănătăţii;

-elaborarea proiectelor de legi, hotărîri şi ordine şi expertiza lor economică şi juridică;

-elaborarea standardelor, normelor şi normativelor de asistenţă medicală;

-aplicarea în practică a principiilor managementului şi marchetingului în medicină;

-crearea sistemelor automatizate pentru colectarea informaţiei operative despre sănătatea populaţiei,

-determinarea şi aplicarea în practică a principiilor medicinii primare şi medicinii prin asigurări;

-elaborarea programelor de stat cu destinaţie specială şi de asistenţă medicală pentru categoriile socialmente vulnerabile de cetăţeni.Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova