/ sanatate-publica.md / Structura centrului  

Contacte
       Centrul Naţional de Management în Sănătate

 

Adresa juridică: MD-2009, mun. Chişinău, str. Cosmescu, 3

E-mail: centru.management@mednet.md

Telefon: (+373 22) 72 73 86  

Fax: (+373 22) 72 30 00;

 

Nume, prenume

Funcţia

Telefon

e-mail

 

Oleg Barbă

 

Director general

 

+ 373 22 727386

 

obarba@mednet.md 

Petru Crudu

Director adjunct, Departamentul Managementul Date în Domeniul Sănătăţii

+373  22 280473

pcrudu@mednet.md

Valeriu Pleşca

Director adjunct, Departamentul Managementul şi Evaluarea Serviciilor de Sănătate

+ 373 22 280590

vplesca@mednet.md

Alexandru Roşioru

Director adjunct, Departamentul Tehnologii Informaţionale în Sănătate

+ 373 22 727676

arosioru@mednet.md

Nicolae Jelamschi

Director adjunct, Departamentul Analiză şi Planificarea Resurselor Umane în Sănătate

+ 373 22 797131

njelamschi@mednet.md

       

Nicolae Burcă

Director adjunct pe infrastructură şi logistică

+ 373 22 729343

nburca@mednet.md

Cristina Stoian

Şef cancelarie

+ 373 22 727386

cstoian@mednet.md

Ana Lîsîi

Şef serviciu audit intern

+ 373 22 287129 

 alisii@mednet.md 

Natalia Cernat

Şef serviciu juridic

+ 373 22 797356

ncernat@mednet.md

Livia Maidanschi

Şef serviciu resurse umane

+ 373 22 735185

lmaidanschi@mednet.md

Diana Simaşco

Şef serviciu relaţii cu publicul

+ 373 22 729022

dsimasco@mednet.md

Inga Pasecinic

Şef serviciu relaţii externe

+ 373 22 797196

ipasecinic@mednet.md

Alexandra Covaliov

Şef secţie economico-financiară

+ 373 22 725229

acovaliov@mednet.md

Eugenia Petraşişin

Şef secţie evidenţă contabilă

+ 373 22 729014

npetrasisin@mednet.md

 

 

 

  Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova