Licitaţii

Tendere curente (concurs)

Tendere petrecute

Planul de achizitie pe anul 2009

Ghidul de achizitii publice in sistemul de sanatate (Ordin nr. 370/31 din 24.09.08)

Grupul de lucru pentru achizitii publice (Ordin nr. 478 din 12.12.2008)

Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare

Scrisoarea nr.06/4-13/104 cu privire la licitaţia Agenţiei Medicamentului

Scrisoarea nr.06/4-13/407 cu privire la prezentarea dărilor de seamă privind realizarea achiziţiilor de valoare mica

HOTARIRE a sedintei grupului de lucru al MS pentru evaluarea ofertelor depuse in cadrul Licitatiei Publice Nr.2142/12 din 20.12.012 privind achizilionarea Serviciilor de dezvoltare a sistemului informational automatizat de asistenta medicala primara Medex

Anunţă despre desfășurarea concursului investițional din 22 august 2012


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova