Program audienţe

Audienţa se efectuieaza în conformitate cu  Ordin nr. 107 din 16.02.2010 Cu privire la audienta cetacenilor in cadrul Ministerului

a)

dl Andrei USATÎI, ministru       

prima şi a treia zi de luni a lunii curente de la orele 14.00-18.00

b)

dl Octavian GRAMA, viceministru

a doua şi a patra zi de luni a lunii curente: 14.00 -18.00

c)

dl Gheorghe Ţurcanu, viceministru

prima şi a treia zi de luni a lunii curente: 14.00 -17.00

d)

dl Andrei Romancenco, şef Direcţie management personal medical, performanţă şi calitate a serviciilor de sănătate


luni: 14.00-16.00 şi joi 9.00-12.00


e)

biroul de audienţă al cetăţenilor

zilnic: 8.00-17.00

f)

serviciul operativ (tel. 72.10.10,28.88.00, linia verde 080071010)

24 ore/24 ore

  

Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova