/ Serviciul avizare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente  

Actele necesare privind aprobarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente pentru producători autohtoni

CERERE-TIP (model) privind aprobarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente pentru producători autohtoni
Declaraţia pe propria răspundere (model), privind conformitatea preţului de producător la medicamente, varianta în limba de stat
Scrisoare de însoţire (model), varianta în limba de stat


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova