/ CONSILIUL DE EXPERŢI  

Evenimente ştiinţifice

Ordin № 04 - p § 1 13.01.2011 Cu privire la organizarea întrunirilor ştiinţifice în anul 2011
Programul congreselor, conferinţelor, simpozioanelor, seminarelor, expoziţiilor ştiinţifice şi ştiinţifico-practice în anul 2011
Ordin № 115-p § 1 din 16 august 2011 Cu privire la desfășurarea cursurilor de instruire pentru personalul cabinetelor de consiliere şi testare voluntară
Ordinul Nr. 1022 din 29.12.2011Cu privire la Programul evenementelor ştiinţifice în anul 2012


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova