/ Posturi vacante  

Plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor studiilor postuniversitare de rezidenţiat

Facilităţile de care beneficiază medicii şi farmaciştii tineri specialişti plasaţi în cîmpul muncii

Cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice din sate (HG nr.1259 din 12.11.08)
Cu privire la acordarea facilităilor tinerilor specialisti...(HG nr.1345 din30..11.07)
Cu privire la acordarea facilităților tinerilor specialiști (Ordin nr.448 din 05.12.08)
Regulamentul privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze a unor categorii de populaţie din mediul rural (HG nr.1255 din 19,11,07)
Hotărîre cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară (HG nr.321 din 20.03.98 )
Cu privire la repartizarea pentru plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor studiilor postuniversitare de rezidenţiat promoţia 2010(Ordin № 79-p §7 din 14.06.2010 )


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova