/ Posturi vacante / Plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor studiilor postuniversitare de rezidenţiat  

Facilităţile de care beneficiază medicii şi farmaciştii tineri specialişti plasaţi în cîmpul muncii

 

F A C I L I T Ă Ţ I L E
de care beneficiază medicii şi farmaciştii tineri specialişti plasaţi
în cîmpul muncii conform necesităţilor sistemului de sănătate *1. Indemnizaţie unică la angajare în mărime de 1000 lei în cazul angajării în mediul rural şi respectiv 500 lei in mediul urban, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 321 din 20.03.1998 „Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară”.

 2. Facilităţi acordate tinerilor specialişti plasaţi în cîmpul muncii in mediul rural (inclusiv în centrele raionale şi localităţile rurale din componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi), conform prevederilor art. 11 al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28 martie 1995 şi Hotărîrii Guvernului nr. 1345 din 30.11.2007 „Cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice”:
a) indemnizaţie în mărime de 30 mii lei pentru medici, care se achita respectiv cîte 7,5 mii lei după prima luna si ulterior la finele fiecărui an de activitate;
b) acordarea spaţiului locativ de către autorităţile publice locale sau achitarea lunara de către Minister a 0,5 din salariul minim pe ţara pentru chiria locuinţei;
c) acoperirea cheltuielilor pentru energia electrica (30 kw/ora lunar) şi agentul termic (costul unei tone de cărbune si unui metru cub de lemne).

 3. Compensaţii nominale pentru conectarea locuinţelor la conductele de gaze naturale acordate familiilor de medici şi personal medical mediu din localităţile rurale, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1255 din 19.11.2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural”. 

  4. Procurarea caselor de locuit din contul bugetului de stat cu obţinerea dreptului la proprietate peste 5 ani de activitate, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1259 din 12.11.2008 „Cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune)”.

 
  5. Alte facilităţi suplimentare: condiţii avantajoase la etapa admiterii la studii de masterat în managementul sănătăţii publice şi secundariat clinic; oportunităţi de instruire profesionala continua; oportunităţi de dezvoltare a carierei profesionale prin implementarea procedurilor de angajare prin concurs a conducătorilor.


* - Instruirea postuniversitară de rezidenţiat în bază de contract semnat cu
 Ministerul Sănătăţii, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 396 din 24.11.2003 „Cu privire la instruirea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi şi plasarea în cîmpul muncii a tinerilor specialişti.

 Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova