/ Serviciul de presă  

Să prevenim, să protejăm, să imunizăm

Săptămâna Europeană a Imunizării este marcată în perioada 22-27 aprilie în toate ţările europene. Sub sloganul "Să prevenim, să protejăm, să imunizăm", în această săptămână, la nivel european şi în Republica Moldova se promovează imunizarea prin campanii de informare şi combatere a percepţiilor greşite ale populaţiei.

În ţările regiunii Europene a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), de rând cu cele de pe continentul American şi din regiunea OMS Pacificul de Vest, nivelul cuprinderii cu vaccinări atinge circa 95%. Datorită nivelului înalt al cuprinderii cu vaccinări, la nivel global a fost eradicată variola. În anul 1988, poliomielita era răspândită în majoritatea ţărilor lumii cu un număr de 350 mii de cazuri, care au fost reduse la 223 de cazuri în 2012, înregistrate doar în 3 ţări endemice. Totodată, regiunea Europeană OMS din anul 2002 este certificată ca liberă de poliomielită; comparativ cu anul 1990 morbiditatea prin difterie a fost redus de 38,7 ori, rubeolă - de 7 ori, rujeolă - de 6 ori, tetanos şi tuse convulsivă - de 3,8 ori.

Imunizările prezintă succese remarcabile în prevenirea bolilor transmisibile, prevenibile prin vaccinări, şi în Republica Moldova.

Până la implementarea vaccinărilor, Republica Moldova era o ţară cu cea mai înaltă incidenţă prin hepatita virală B din Europa. Numărul cazurilor constituia în medie 2500 de cazuri anual. Părinţii erau îngroziţi de "gălbinări", în special de urmările acestei infecţii prin dezvoltarea hepatitelor cronice şi cirozelor hepatice soldate cu invaliditatea şi deces prematur. Vaccinarea la copii şi grupele de risc au redus către anul 2012 morbiditatea generală prin hepatita virală B de 40 de ori, iar printre copii se înregistrează anual cazuri unice de această infecţie.
Privind calitatea şi siguranţa vaccinurilor, menţionăm că în ţară se folosesc doar vaccinuri de la producători pre-calificaţi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Toate loturile de vaccinuri care ajung în ţară sunt însoţite de certificate de origine, de calitate cu investigaţiile de laborator a lotului şi certificat de conformitate a produsului eliberat de autoritatea naţională de control din ţara de origine.

Vaccinurile sunt ambalate de producător în containere speciale izotermice dotate cu acumulatoare de frig, iar pentru monitorizarea temperaturii pe parcursul transportării în fiecare container sunt plasate dispozitive de înregistrare a temperaturii.

La depozitul naţional din Centrul Naţional de Sănătate Publică vaccinurile se păstrează în camere frigorifere şi congelatoare speciale cu sisteme triple de control a temperaturii cu înregistrare permanentă, iar 2 generatoare sunt permanent gata de a asigura instalaţiile cu energie electrică în caz de necesitate. Pe tot parcursul transportării şi păstrării vaccinurilor permanent se monitorizează temperatura.

Vaccinările se efectuează în cabinete speciale sau în sălile de proceduri medicale cu respectarea regulilor de aseptică. Toate persoanele sunt examinate medical înainte de vaccinare şi se monitorizează în perioada postvaccinală.

Administrarea vaccinurilor, ca şi a oricărui medicament, poate provoca în anumite cazuri reacţii adverse. În cazul vaccinurilor reacţiile adverse în marea majoritate a cazurilor au manifestări minore, de obicei de ordin local. Menţionăm că se duce o evidenţă şi raportare strictă cu investigarea fiecărui caz suspect la reacţie adversă postvaccinală. Numărul reacţiilor nedorite este foarte redus. Astfel, în anul 2012 n-au fost înregistrate cazuri de reacţii adverse la administrarea vaccinurilor contra hepatitei virale B (92.034 doze administrate), rotaviral (26.123 doze), poliomielitic (239.911 doze), diftero-tetanic pediatric (40.826 doze), diftero-tetanic pentru adulţi (386.280 doze).

În fond, vaccinările aduc doar beneficii, salvând oamenii şi în primul rând copiii, de chinurile bolii şi urmările ei, asigurându-le dreptul la viaţă şi sănătate (bolile pentru care nu există la moment tratament, cum ar fi poliomielita).

De menţionat, că în scopul reducerii mortalităţii şi morbidităţii prin bolile transmisibile, prevenibile prin vaccinări, Asambleea Mondială a Sănătăţii, la cea de-a 65-a sesiune din 11 mai 2012, a aprobat un nou plan de acţiuni privind vaccinările. La elaborarea planului au participat medici, cercetători ştiinţifici, reprezentanţi ai guvernelor, organizaţiilor internaţionale, producătorilor de vaccinuri, societăţii civile, mass-media etc. Participanţii au recunoscut imunizarea ca un drept de bază a omului la sănătate, ca o responsabilitate a fiecărei persoane, a comunităţii şi guvernului pentru a oferi copiilor posibilitatea de a se dezvolta normal şi a-şi realiza deplin potenţialul său.

Republica Moldova ca membru al ONU, realizează măsurile prevăzute în acest plan, precum şi alte decizii aprobate de Asambleea Mondială a Sănătăţii, cum ar fi eradicarea globală a poliomielitei, eliminarea rujeolei şi rubeolei indigene către anul 2015.

Vaccinarea în Republica Moldova are statut legal (Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10-XVI din 03.02.2009, art. 52; Legea cu privire la drepturile şi obligaţiunile pacientului nr. 263-XVI din 27.10.2005, art. 5 şi 7).Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova