/ Serviciul de presă  

Ziua internaţională a nurselor

„Mediu pozitiv de lucru – loc de muncă calitativ – îngrijirea calitativă a pacientului” este genericul din acest an al Zilei internaţionale a nurselor, marcate pe data de 12 mai.

Prestarea serviciilor de sănătate sigure, eficiente şi de calitate depinde atît de competenţa cadrelor medicale cît şi de mediul de muncă, care influenţează îndeplinirea sarcinilor.

În acest context, Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Consiliul Internaţional al Asistenţilor Medicali au lansat un apel în toată lumea cu mesajul de a înlătura neajunsurile existente la ora actuală în ceea ce priveşte mediul de lucru al personalului medical şi a garanta, în acest fel, o îngrijire mai calitativă a pacienţilor.

Faptul că în unele ţări nu se alocă mijloace băneşti suficiente pentru domeniul sănătăţii, a dus la înrăutăţirea condiţiilor de muncă. Totodată, acest lucru a avut o influenţă negativă atît asupra recrutării personalului medical cu studii medii, asupra productivităţii şi reuşitei serviciilor de sănătate, cît şi asupra rezultatelor tratamentului.

Stabilirea unui mediu pozitiv de muncă pentru lucrătorii medicali poate fi obţinută doar prin fixarea unui scop şi prin întreprinderea unor activităţi comune în acest sens, la nivel naţional şi internaţional.

În acest context, Consiliul Internaţional al Asistenţilor Medicali a publicat un îndrumar profesional întitulat „Loc de Muncă Calitativ =  Îngrijirea Calitativă a Pacientului”, destinat organelor administrative pentru a le atrage atenţia asupra problemei respective. Îndrumarul a fost distribuit tuturor asociaţiilor membre a Consiliului Internaţional al Asistenţilor Medicali.

Conform datelor statistice la 1 ianuarie 2007, în sistemul sănătăţii din Republica Moldova activează 22 mii 254 asistenţi medicali (62,1 la 10 mii populaţie).

În ultimii ani în republică au fost întreprinse mai multe acţiuni pentru a stimula şi a facilita activitatea asistenţilor medicali. Astfel, a fost îmbunătăţită baza tehnico-materială a instituţiilor medicale şi asigurarea cu echipament, a fost promovat un mecanism de stimulare a tinerilor specialişti, inclusiv asistenţilor medicali, să practice în instituţiile din localităţile rurale.

În cadrul sistemului de Asigurări Obligatorii de Asistenţă Medicală au fost majorate salariile. Astfel în anul 2006 salariu mediu pentru un asistent medical a fost de 1122,20 lei, comparativ cu 843,97 lei în anul 2005.

Totodată asistenţii medicali, de rînd cu medicii, sînt antrenaţi în diverse studii şi seminare de perfecţionare continuă a cunoştinţelor şi practicilor de lucru. În acest an vor fi implementate noile standarde de îngrijiri nursing pentru asistenţi medicali şi moaşe, elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Asociaţia de nursing din Republica Moldova.

Consiliul Internaţional al Asistenţilor Medicali reuneşte 129 de asociaţii de asistenţi medicali din toată lumea. Din anul 1899 Consiliul Internaţional al Asistenţilor Medicali reprezintă vocea internaţională a nursingului şi activează pentru a garanta pacienţilor îngrijiri calitative şi a elabora în toată lumea politici în favoarea sănătăţii. Asociaţia de nursing din Republica Moldova este membru al Consiliului din anul 1996.

 

Serviciul de Presă al Ministerului Sănătăţii (relaţii la tel. 73 58 79)Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova