/ COLEGIUL MINISTERULUI  

Componenta nominala


Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 30
din  26.01.2010
cu privire la aprobarea componenţei nominale
a Colegiului Ministerului Sănătăţii
Publicat : 29.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 13-14     art Nr : 65

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă componenţa nominală a Colegiului Ministerului Sănătăţii, conform anexei.
    2. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Colegiului din funcţiile deţinute, atribuţiile acestora în cadrul Colegiului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 588 din 8 mai 2008 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Sănătăţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 86-87, art. 575).

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                Vladimir Hotineanu

    Nr. 30. Chişinău, 26 ianuarie 2010.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.30
din 26 ianuarie 2010


                                                COMPONENŢA NOMINALĂ

                                            a Colegiului Ministerului Sănătăţii


    HOTINEANU Vladimir    - ministru al sănătăţii (preşedinte al Colegiului)
    GRAMA Octavian            - viceministru al sănătăţii
    ŢURCANU Gheorghe      - viceministru al sănătăţii
    MAGDEI Mihail               - viceministru al sănătăţii, medic-şef sanitar de
                                               stat al Republicii Moldova
    ABABII Ion                    -  rector  al Universităţii de Stat de Medicină şi
                                              Farmacie „Nicolae Testemiţanu"
    GHIDIRIM Gheorghe      - preşedinte al Ligii medicilor din Republica
                                              Moldova
    SUVEICA Luminiţa         - director al Direcţiei sănătăţii a Consiliului
                                              municipal Chişinău
    BUGA Mircea                 - director general al Companiei Naţionale de
                                               Asigurări în Medicină
    BIVOL Grigore                - preşedinte al Asociaţiei medicilor de familie
    BENU Victor                   - preşedinte al Sindicatului „Sănătatea"
    ONILOV Nicolae            - director general al Agenţiei Medicamentului
    GROPPA Stanislav          - academician coordonator, Academia de
                                              Ştiinţe a Moldovei
    VIERU Ion                      - şef al Direcţiei sănătăţii şi protecţiei sociale
                                              a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
    CIUBOTARU Petru        - director al Spitalului raional Hînceşti
    BOLOCAN Maria          - director al Consiliului Naţional de Evaluare
                                              şi Acreditare în Sănătate.Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova