POLITICI DE PERSONAL

Regulament-cadru al subdiviziunii resurse umane din instituţiile medicale

Atestarea personalului medical

Regulamentul cu privire la studiile postuniversitare de rezidenţiat

Perfecţionare

Darea de seama anuala. Forma nr.6-T Pregatirea postuniversitara a medicilor si farmacistilor

Manifestări ştiinţifice

Evenimente ştiinţifice

Burse de studii

Confirmarea şi autentificarea actelor de studii medii de specialitate, superioare, postuniversitare, formare profesională continue şi a activităţii de muncă în domeniul medical şi farmaceutic

Echivalarea diplomelor de studii postuniversitare sau certificatelor de formare profesională obţinute în străinătate

Declaratii pe venit si proprietate/ declaratii de interese personale

Ordinul nr. 304 din 30.03.2012 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implimentarea Programului de dezvoltare a învăţămîntului medical şi farmaceutic în RM pe anii 2012-2020
Ordinul nr. 1143 din 14 noiembrie 2012 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numirea în bază de concurs a conducătorilor de subdiviziuni ai instituțiilor medico-sanitare publice"


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova