/ POLITICI DE PERSONAL  

Atestarea personalului medical

Ordin cu privire la cuantificarea creditelor pentru educația medicală continuă
Ordin № nr. 59 – p § 2 din 04 mai 2011 Cu privire la atestarea personalului medical şi farmaceutic cu studii medii de specialitate
Ordin № nr. 112 -p § 1 din 08.08.2011 Cuprivire la modificarea anexei nr.2 la Ordin № nr. 75 -p § 1 din 02.06.2011 "Cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor"
Programul formării profesionale continue a medicilor şi farmaciştilor pentru anul 2012
Planul de educaţie medicală continuă a personalului medical cu studii medii pe anul 2012
Planul de educaţie medicală continuă a personalului medical şi farmaceutic cu studii medii anul de studii 2013
Ordinul nr. 75 - p § 1 din 02 iulie 2011 Cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor (modificat şi redactat, ordinul nr. 1093 din 31.10.2012)
Graficul şedinţelor Comisiilor de atestare a medicilor şi farmaciştilor pentru anul 2013
Graficul ședințelor Comisiilor de atestare a personalului medical şi farmaceutic cu studii medii pentru anul 2013


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova