/ POLITICI DE PERSONAL  

Confirmarea şi autentificarea actelor de studii medii de specialitate, superioare, postuniversitare, formare profesională continue şi a activităţii de muncă în domeniul medical şi farmaceutic

Confirmarea şi autentificarea actelor de studii medii de specialitate, superioare, postuniversitare, formare profesională continue şi a activităţii de muncă în domeniul medical şi farmaceutic

Prestarea serviciului este gratuită, în termen de 10 zile lucrătoare.

· Pentru confirmarea şi autentificarea actelor de studii medii de specialitate, calificării obţinute, formare profesională continuă şi a activităţii de muncă se prezintă următoarele acte în original şi copii:

1.      Buletinul de identitate a solicitantului, adeverinţa de căsătorie (după caz).

2.      Procură notarială însoţită de copia buletinul de identitate a persoanei împuternicite, după caz.

3.      Cerere.

4.      Diplomă de studii.

5.      Adeverinţa de confirmare a diplomei eliberată de către Colegiul de Medicină.

6.      Certificate, adeverinţe privind efectuarea studiilor de formare profesională continuă.

7.      Confirmări privind efectuarea studiilor de formare profesională continuă eliberate de Centrul de Educaţie Medicală Continuă a personalului medical cu studii medii (copia primei şi ultimei foi pe ambele părţi cu ştampile).

8.      Carnet de muncă (copia mai compactă).

9.      Adeverinţa cu privire la activitatea de muncă cu indicarea perioadei de activitate în instituţie şi specificării prezenţei sau absenţei sancţiunilor disciplinare sau de alt ordin eliberată de instituţia medicală sub semnătura conducătorului.

Pentru confirmarea şi autentificarea actelor de studii superioare, postuniversitare, formare profesională continuă şi a activităţii de muncă este necesară prezentarea următoarelor acte în original şi copii:

1.      Buletinul de identitate a solicitantului, adeverinţa de căsătorie (după caz).

2.      Procură notarială însoţită de copia buletinul de identitate a persoanei împuternicite, după caz.

3.      Cerere.

4.      Diplomă de studii.

5.      Adeverinţa de confirmare a diplomei de studii superioare eliberată de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu".

6.      Acte de studii postuniversitare şi formare profesională, diplomă de licenţă (rezidenţiat), certificat (internatură, stagiatură), certificate a studiilor postuniversitare prin secundariat clinic, doctorat, masterat, formare profesională continuă;

7.      Adeverinţa de confirmare a studiilor postuniversitare eliberate de către Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu";

8.      Programa analitică (rezidenţiat), plan tematic (internatură, stagiatură), adeverinţă privind studiile de formare profesională continuă (copia primei şi ultimei foi pe ambele părţi cu ştampile);

9.      Extras din foaia matriculei a studiilor postuniversitare prin rezidenţiat (copia primei şi ultimei foi pe ambele părţi cu ştampile), eliberat de către Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu";

10.  Carnet de muncă (copia compactă);

11.  Adeverinţa cu privire la activitatea de muncă cu indicarea perioadei de activitate în instituţie şi specificării prezenţei sau absenţei sancţiunilor disciplinare sau de alt ordin eliberată de instituţia medicală sub semnătura conducătorului;

Actele se depun în Cabinetul Instructiv  Metodic Republican al Ministerul Sănătăţii.

Adresa: mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 2, et.5, Blocul Chirurgical al Spitalului Clinic Republican pentru Copii „Em. Coţaga"

Program: Luni 14 00 - 1700

              Joi     0900 - 1200

Informaţii suplimentare la tel. 728122, 268829

 Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova