/ POLITICI DE PERSONAL  

Echivalarea diplomelor de studii postuniversitare sau certificatelor de formare profesională obţinute în străinătate

Echivalarea diplomelor de studii postuniversitare sau certificatelor de formare profesională obţinute în străinătate.

În conformitate cu legislaţia în vigoare diplomele de studii postuniversitare, atestatele sau certificatele obţinute în străinătate pot fi echivalate, de către Ministerul Sănătăţii, celor din republică pentru exerciţiul unei profesiuni medico-sanitare şi farmaceutice, dacă tratatele şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel, articolului 9 aliniatul (5) din Legea Nr. 411 din 28.03.1995 ocrotirii sănătăţii.

 

   Prestarea serviciului este gratuită, în termen de 30 zile lucrătoare.

 

1. Copia buletinului de identitate/paşaportului confirmată prin prezentarea originalului.

2. Cerere către Ministerul Sănătăţii, privind recunoaşterea şi echivalare studiilor postuniversitare profil „Medicină" sau „Farmacie".

3. Copia autentificată notarial a actului de studii şi traducerea în limba de stat a documentului respectiv.

4. Copia autentificată notarial a hotărârii instituţiei, care a eliberat actul de studii medicale sau farmaceutice, în cazul în care această instituţie nu este indicată în actul respectiv.

5. Copia autentificată notarial a planului tematic de studii, în baza actului de studii medicale şi farmaceutice  eliberat de instituţia de învăţămînt.

6. Programul analitic în original şi copia autentificată notarial.

7. Copia autentificată notarial a documentului, ce confirmă cetăţenia Republicii Moldova sau dreptul de reşedinţă în Republica Moldova.

Actele se depun în Direcţia Management personal medical, performanţă şi calitate a serviciilor de sănătate.

Adresa: mun.Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 2, of. 107

Program: Luni 14 00 - 1700

              Joi     0900 - 1200

Informaţii suplimentare la tel. 268829,  268872

 

* Recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii, obţinute în instituţiile de învătămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender începînd cu anul 1992 este reglementată de prevederile Regulamentului cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învătămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender (publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 19-21/41 din 30.01.2004);

Conform prevederilor Regulamentului menţionat, absolvenţii specialităţilor de profil medical, care doresc să se angajeze în cîmpul muncii în instituţiile medico-sanitare publice din cadrul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, se adresează la Ministerul Educaţiei pentru perfectarea actelor de studii conform Regulamentului privind recunoaşterea, echivalarea şi autentificarea actelor de studii şi a calificărilor aprobat prin . Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 310 din 17.04.2009.Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova