/ Structura Ministerului / Instituţiile subordonate  

Instituţiile cu autofinanţare, nonprofit, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Clinica universitară de asistenţă medicală primară a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testimiţanu"

Director Nemerenco Ala
Tel:23-86-90
Str.31 August, 137
clinica@usmf.md


Clinica universitară stomatologică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Director Gnatiuc Pavel
Tel: 24-52-24
str. Toma Ciorbă, 42


Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă
Director Ciobanu Gheorghe
Tel: 25-07-04
Str.Toma Ciorbă, 1


Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
Director  Andrei Testemitanu
Tel: 88-83-01
str.Vânav, 13

 

Spitalul de Dermatologie si Maladii Comunicabile
Director Gherman Andrei
Tel: 79-41-11
str. Costiujeni, 5/1


Dispensarul Republican de Narcologie
Director Oprea Mihai
Tel: 29-35-96
str. Pruncului, 8
drnarcologie@mednet.md


Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Director Moldovanu Ion
Tel: 73-72-03
str. Korolenco, 2a


Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc"
Director Botnaru Victor
Tel: 73-82-24
str.Vârnav,13


Institutul de Cardiologie

Director Popovici Mihai
Tel: 72-75-11
Str.Testemiţanu, 20/1


Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
Director Iliciuc Ion
Tel: 52-36-61
str.Burebista, 93


Institutul Oncologic
Director Victor Cernat
Tel: 72-59-70
str.Testemiţanu, 30


Policlinica Stomatologică Republicană
Director Siminovici Svetlana
Tel: 22-22-29
str.V.Pârcălab, 17


Spitalul Clinic Republican
Vicedirector Sergiu Popa
Tel: 72-85-85
str.Testemiţanu, 29
repubdentclinic@mednet.md


Spitalul Clinic de Psihiatrie
Director Mihai Hotineanu
Tel: 85-72-41
str. Costiujeni, 3


Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie
Director Mihul Nicolae
Tel: 24-12-62
bd. Ştefan cel Mare, 190


Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „T. Ciorbă"
Director Diatişen Victor
Tel: 24-21-77
bd. Ştefan cel Mare,163

http://www.tomaciorba.ms.md/  


Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii
Director Parasca Vasilie
Tel: 22-32-66
str. Puşchin, 51


Spitalul Clinic Republican pentru Copii „Emilian Coţaga"
Director Grossu Gheorghe
Tel: 72-77-76
Str. V. Alecsandri, 2


Spitalul de tuberculoză, Vorniceni
Director Vovc Victor
Tel: 237-4-63-00
Raionul Străşeni, s. Vorniceni


Spitalul de Psihiatrie Bălţi
Director Cîrpă Anatolie
Tel: 231-2-43-21
str.Gagarin, 114

Staţia Municipală de Asistenţă Medicală Urgentă
Director Liviu Vovc
Tel: 25-08-30
Municipiul Chişinău, Toma Ciorbă, 1


 
Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă „Centru"
Director Crasiuc Iurie
Tel: 72-92-81
Mun.Chişinău, N.Testemiţanu, 29


Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă „Nord"
Director Ciornii Valentina
Tel: 231-2-44-58
Mun.Bălţi, str.Păcii, 55A


Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă „Sud"
Director Bzovii Dumitru
Tel: 299-2-59-16
or. Cahul, str.Horelor, 1


Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă „UTA Gagauzia"
Director Dragoi Vitalie
Tel: 298-2-25-02
or. Comrat, str.Odesa, 2
dsgagauzia@mednet.mdParticpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova