/ Structura Ministerului / Servicii  

Serviciul de informare şi comunicare

 Numele, prenumele

 Functia  

Telefon    

E-mail

 Istrati Veronica

 şef serviciu

 022 268 850

 veronica.istrati@ms.gov.md

 Tataru Ana

 specialist principal

 022 268 850

 ana.tataru@ms.gov.md

 Functiile subdiviziunii

- coordonarea activităţilor de promovare sănătăţii publice în activitatea partenerilor intersectoriali şi organizaţii neguvernamentale;

- coordonarea procesului conlucrării cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi menţinerea bazei de date a partenerilor intersectoriali şi a ONG-urilor în domeniu;

- elaborarea strategiei de comunicare a Ministerului Sănătăţii la capitolul parteneriat intersectorial şi colaborarea cu societatea civilă.

- întocmirea comunicatelor de presă şi a notelor informative pentru mass-media şi pentru pagina web a Ministerului Sănătăţii, asigură şi participă la evenimentele şi conferinţele de presă organizate în cadrul Ministerului Sănătăţii, cu oferirea consultaţiilor jurnaliştilor;

- întocmirea şi deţinerea bazei de date a partenerilor mass-media, care conlucrează cu Ministerul Sănătăţii;

- administrarea paginii Web a Ministerului Sănătăţii.Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova