/ Structura Ministerului / Servicii  

Serviciul resurse umane

 Numele, prenumele

 Functia

 Telefon     

 E-mail

Plămădeală Gheorghe

 şef serviciu

 022 268 802

 gheorghe.plamadeala@ms.gov.md

Onica Marina

 consultant

 022 268 802

 marina.onica@ms.gov.md

 Functiile subdiviziunii

- implementarea procedurilor administrative de personal privind funcţia publică şi funcţionarii publici;

- implementarea procedurilor de personal cu privire la planificare, recrutare, selectare şi integrare profesională a funcţionarilor publici;

- implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici, precum şi promovarea politicii în domeniu;

- implementarea procedurilor de evaluare a performanţelor profesionale a funcţionarilor publici, precum şi promovarea politicii în domeniu;

- elaborarea şi implementarea procedurilor de personal cu privire la motivarea şi menţinerea resurselor umane;

- acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul procedurilor de personal.Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova