/ Structura Ministerului / Servicii  

Serviciul e-transformare

 Numele, prenumele

Functia

Telefon      

 E-mail

 Roșioru Alexandru

 şef serviciu

 022 268 805

 alexandru.rosioru@ms.gov.md

 Madan Valentina

 specialist

 022 268 805

 valentina.madan@ms.gov.md

 Functiile subdiviziunii

- organizează, conduce, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic, tehnologic şi metodologic, pe întreg teritoriul ţării a politicilor în domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicații în sănătate;
- organizează suport tehnic, tehnologic şi informaţional Ministerului Sănătăţii și instituțiilor subordonate;

- creează, dezvoltă şi menţine infrastructura telecomunicaţionă a sectorul public de ocrotire a sănătăţii;

- elaborează şi propune spre aprobare standarde în domeniul informaticii medicale și biomedicale;

- propune şi participă la ajustarea standardelor în domeniul informaticii medicale în conformitate cu standardele internaţionale şi europene;

- elaborează,dezvoltă , procură(după necesitate), softuri, produse de program, baze de date, aplicații pentru sistemul sănătăţii;

- elaborează, în colaborare cu alte instituţii din sistemul ocrotirii sănătăţii, a sistemului de evidenţă electronică primară a documentaţiei statistice, inclusiv de uz intern, stabilirea metodologiei de înregistrare şi prelucrare a datelor;

- implementează şi monitorizează modulele din cadrul sistemului informaţional medical integrat și a altor politici ale statului in domeniul eSanatate;

- reglementează, elaborează şi menţine în mod electronic nomenclatoarele în domeniul sistemului informaţional medical utilizate în aplicaţiile din sistemul ocrotirii sănătăţii și aplică implementarea cadrului de interoperabilitate sectorial, intersectorial și interdepartamental;

- elaborează şi implementează tehnologii Web pentru promovarea politicilor, strategiilor şi altor documente de importanţă majoră pentru sistemul sănătăţii;

- realizează măsuri şi activităţi prin mijloace electronice moderne de informare a populaţiei despre programele iniţiate în sistemul ocrotirii sănătăţii de Guvernul Republicii Moldova şi organismele internaţionale;

- conlucrează cu autorităţile publice din domeniu şi instituţiile abilitate, instituţiile medico-sanitare în domeniul sistemelor informaţionale;

- propune şi implementează aplicaţii pentru luarea deciziilor la nivel sectorial;

- Participă la elaborarea şi realizarea programelor naţionale în domeniul sistemelor informaţionale şi comunicaţionale;
- asigură instruirea medicilor şi personalului medical în utilizarea tehnologiilor informaţionale şi sistemelor informaţionale medicale, biomedicale;

- elaborează şi monitorizează rapoarte statistice ce ţin de tehnologii şi sisteme informaţionale în ocrotirea sănătăţii;

- furnizează servicii publice prin mijloace electronice pentru: Administrațiile publice centrale, cetățeni și mediul de afaceri, prin intermediul instituțiilor din cadrul sistemului ocrotirii sănătăţii.Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova