/ Structura Ministerului / Servicii  

Serviciul performanţă şi calitate a serviciilor de sănătate

 Numele, prenumele

 Functia

  Telefon        

 E-mail

 Anisei Angela

 şef serviciu

 022 268 809

 angela.anisei@ms.gov.md

 Vasilachi Luminiţa

 consultant

 022 268 825

 luminita.vasilachi@ms.gov.md

 Functiile subdiviziunii

 - îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei prin standardizarea serviciilor medicale prestate;

- coordonarea elaborării, aprobării şi implementării conforme a standardelor de evaluare şi acreditate în sănătate;

- asigurarea calităţii serviciilor de sănătate şi securităţii pacientului, prin aplicarea mecanismelor de evaluare şi acreditare a instituţiilor medico-sanitare şi a întreprinderilor farmaceutice.Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova