/ Structura Ministerului / Servicii  

Serviciul petiţii, audienţă şi secretariat

 Numele, prenumele

 Functia 

Telefon   

E-mail

 Suşcov Emilia

 şef serviciu

 022 268 818

 emilia.suscov@ms.gov.md

 Olaru Nina

 inspector superior

 022 268 816

 nina.olaru@ms.gov.md

 Functiile subdiviziunii

- procesarea documentației și informației: primirea și repartizarea acestora conform indicației conducerii Ministerului Sănătății;

- organizarea controlului privind examinarea şi executarea în termen a documentelor în subdiviziunile Ministerului;

- expedierea corespondenței și implementarea documentelor de politici în domeniul arhivistic conform actelor normative în vigoare;
 Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova