/ Structura Ministerului / Direcţii  

Direcţia relaţii externe şi integrare europeană

 Numele, prenumele

 Functia

 Telefon    

E-mail

 Berzan Eugenia

 şef direcţie

 022 268 807

 eugenia.berzan@ms.gov.md

 Vomişescu Aurelia

 şef adjunct direcţie

 022 268 853

 aurelia.vomisescu@ms.gov.md

 Cazacu Andrei

 consultant

 022 268 838

 andrei.cazacu@ms.gov.md

 Mamaliga Rodica

 consultant

 022 268 838

 rodica.mamaliga@ms.gov.md

 Niţă Lilia

 specialist principal

 022 268 838

 lilia.nita@ms.gov.md

 Functiile subdiviziunii

- realizează, în limitele atribuţiilor Ministerului Sănătăţii, procedurile interne necesare pentru semnarea şi ratificarea de către Republica Moldova a convenţiilor internaţionale în domeniul sănătăţii în cadrul ONU şi Consiliului Europei şi asigură monitorizarea realizării prevederilor acestora.

- realizează, în limitele atribuţiilor Ministerului Sănătăţii, procedurile interne necesare pentru crearea cadrului normativ în vederea dezvoltării relaţiilor de colaborare bilaterale şi multilaterale în domeniul sănătăţii şi asigură monitorizarea realizării tratatelor bilaterale şi multilaterale în vigoare în domeniul sănătăţii.

- asigură dezvoltarea şi monitorizarea parteneriatelor de cooperare ale Ministerului Sănătăţii cu partenerii bilaterali (Ministerele Sănătăţii din alte state).

- asigură dezvoltarea şi monitorizarea parteneriatelor de cooperare în domeniul sănătăţii cu partenerii strategici multilaterali (organismele internaţionale şi structurile regionale interguvernamentale).

- coordonează realizarea politicii sectoriale de integrare europeană în domeniul sănătăţii, inclusiv dezvoltarea parteneriatelor de colaborare cu Agenţiile Comunitare (ECDC, EMCDDA ş.a.).

- asigură extinderea, coordonarea şi monitorizarea Asistenţei Oficiale pentru Dezvoltare acordate sectorului sănătăţii de către partenerii strategici pentru dezvoltare (inclusiv realizează procedurilor interne necesare pentru încheierea Acordurilor de Grant, în contextul accesării Asistenţei Oficiale pentru Dezvoltare nerambursabile acordate sectorului sănătăţii de către partenerii pentru dezvoltare).

- organizează activităţile de protocol în cadrul Ministerului Sănătăţii, inclusiv asigură pregătirea participării delegaţiilor oficiale ale Ministerului Sănătăţii la Reuniunile de Nivel Înalt în domeniul sănătăţii organizate în cadrul structurilor regionale şi organizaţiilor internaţionale;

-facilitează deplasarea în scop de serviciu peste hotarele ţării a reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii şi managerilor instituţiilor subordonate.Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova