/ Structura Ministerului / Direcţii  

Direcţia asistenţă medicală spitalicească şi urgentă

Numele, prenumele

Functia

Telefon

 E-mail

 Scutelnic Rodica

 şef direcţie

 022 268 871

 rodica.scutelnic@ms.gov.md

 Morari Galina

 şef adjunct direcţie

 022 268 876

 galina.morari@ms.gov.md

 Andronatii Aliona

 consultant principal

 022 268 869

 aliona.andronati@ms.gov.md

 Functiile subdiviziunii

 - elaborează politici privind organizarea şi reglementarea asistenţei medicale secundare, terţiare şi reabilitare, inclusiv în domeniul sănătăţii reproducerii, asistenţei medicale mamei şi copilului;

- elaborează politici în domeniul managementului şi consolidării instituţionale a serviciilor de sănătate la nivelul asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească, spitaliceşti, specializate de ambulator şi reabilitare, inclusiv în domeniul sănătăţii reproducerii, asistenţei medicale mamei şi copilului;

- stabileşte reglementări pentru managementul performanţei prestatorilor de servicii de sănătate şi asigură, inclusiv prin instituţiile din subordine, suport consultativ-metodic conducătorilor în îmbunătăţirea continuă a managementului instituţiei, la elaborarea obiectivelor clare pentru instituţie în vederea îmbunătăţirii eficienţei şi a rezultatelor, precum în asigurarea continuităţii serviciilor de sănătate prestate;

- coordonează, în condiţiile legii, asistenţa medicală de recuperare şi asistenţa medicală acordată de instituţiile balneosanatoriale şi organizează controlul asistenţei medicale în instituţiile respective.

- Stabileşte priorităţile, identifică serviciile medicale esenţiale necesare populaţiei, cu respectarea principiilor de asigurare echitabilă a necesităţilor adecvate ale populaţiei, acordînd o atenţie prioritară grupurilor socialmente vulnerabile, inclusiv populaţiei de etnie romă. persoane victime ale traficului de fiinţe umane etc.;

- examinează, conform competenţei, petiţiile persoanelor fizice şi juridice şi, în caz de necesitate, le expediază instituţiilor competente din subordine pentru luarea măsurilor ce se impun, efectuează analiza petiţiilor înaintate pentru soluţionarea problemelor abordate, precum şi organizează audienţa cetăţenilor în probleme ce ţin de sistemul de sănătate

Serviciul asistenţă medicală mamei şi copilului

Serviciul reabilitare şi nursingParticpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova