/ Structura Ministerului / Direcţii  

Direcţia buget, finanţe şi asigurări

 Numele, prenumele

Functia

Telefon

 E-mail

 Matei Andrei

 şef direcţie

 022 268 839

 andrei.matei@ms.gov.md

 Gantea Lilia

 şef adjunct direcţie

 022 268 821

 lilia.gantea@ms.gov.md

 Hristescu Ina

 consultant

 022 268 863

 ina.hristescu@ms.gov.md

 Functiile subdiviziunii

- Elaborarea, argumentarea şi fundamentarea politicilor, strategiilor, programelor şi concepţiilor de finanţare pe termen lung şi mediu a sistemului ocrotirii sănătăţii, inclusiv a sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală;

- Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor din subordine finanţate de la bugetul de stat şi/sau din mijloace speciale;

- Sistematizarea resurselor financiare şi monitorizarea utilizării corecte a acestora în cadrul instituţiilor medicale;

- Elaborarea şi promovarea cadrului normativ şi legislativ în domeniul finanţării sistemului de sănătate şi metodelor de plată a prestatorilor de servicii medicale, care sunt încadraţi în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală;

- Elaborarea şi promovarea politicilor de remunerare a personalului din domeniul ocrotirii sănătăţii şi învăţămîntului medical;

- Promovarea politicii în domeniul tarifelor serviciilor medicale prestate de instituţiile medico-sanitare.

Serviciul asigurări medicale, management financiar şi controlParticpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova