/ Structura Ministerului / Direcţii  

Direcţia management personal medical

Numele, prenumele

Functia

 Telefon

E-mail

 

 şef direcţie

022 268 804                             

 

 Holostenco Alexandru

 şef adjunct direcţie

 022 268 829

 alexandru.holostenco@ms.gov.md

 Capcelea Mihail

 consultant superior

 022 268 872

 mihail.capcelea@ms.gov.md

 Ciubotaru Irina

 consultant

 022 268 837

 irina.ciubotaru@ms.gov.md

 Olaru Victoria

 specialist superior

 022 268 836

 victoria.olaru@ms.gov.md

  Functiile subdiviziunii

- estimează şi planifică necesităţile de pregătire a medicilor, farmaciştilor şi a personalului medical mediu şi înaintează propunerile respective organului central de specialitate al administraţiei publice;

- elaborează şi coordonează implementarea politicilor publice privind formarea şi dezvoltarea profesională a personalului medical şi farmaceutic;

- asigură echilibru în generarea resurselor umane în sistemul de sănătate prin raţionalizarea investiţiilor în pregătirea şi distribuirea uniformă a cadrelor medicale şi organizează, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi conducătorii instituţiilor, activităţile de asigurare cu resurse umane necesare funcţionării instituţiilor din sistemul sănătăţii;

- aprobă programele de educaţie medicală continuă;

- aprobă Nomenclatorul specializărilor şi supraspecializărilor pentru învăţămîntul postuniversitar medical şi farmaceutic; planul anual de instruire postuniversitară prin rezidenţiat, secundariat clinic şi de educaţie medicală continuă a medicilor, farmaciştilor şi personalul medical şi farmaceutic cu studii medii de specialitate;
- elaborează metodologia-cadru de colaborare între instituţia medico-sanitară publică şi clinică universitară;

- confirmă dreptul de activitate a personalului medical şi farmaceutic, echivalează actele de studii postuniversitare medicale şi farmaceutice, obţinute în străinătate;
- aprobă metodologia privind plasarea în cîmpul muncii a medicilor, farmaciştilor, personalului de conducere din sistemul public de sănătate;

- organizează în condiţiile legii, concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de conducător al instituţiei medico-sanitare publice;

- organizează atestarea şi conferirea categoriilor de calificare medicilor, farmaciştilor, personalului medical şi farmaceutic cu studii medii de specialitate şi altui personal din sistemul sănătăţii;

- asigură informarea şi documentarea personalului medical în probleme de specialitate;
 Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova