/ Structura Ministerului / Direcţii  

Direcţia medicamente şi dispozitive medicale

 Numele, prenumele

 Functia

Telefon

 E-mail

 Topchin Ludmila

 şef direcţie

 022268840  

 ludmila.topchin@ms.gov.md

 Boleac Elena

 şef adjunct direcţie

 022 268 858

 elena.boleac@ms.gov.md

 Movila Neli

 consultant superior

 022 268 855

 neli.movila@ms.gov.md

 Functiile subdiviziunii

 - elaborează şi coordonează implementarea politicilor publice în domeniul medicamentului, asistenţei farmaceutice şi dispozitivelor medicale;

- elaborează măsuri în vederea optimizării procesului de achiziţii publice ale medicamentelor, dispozitivelor medicale şi altor materiale de uz medical pentru necesităţile instituţiilor medico-sanitare publice;

- elaborează şi asigură punerea în aplicare a Regulilor de bune practici în domeniul medicamentului şi stabileşte, în condiţiile legii, reglementări pentru managementul raţional al medicamentului;

- elaborează propuneri de politici publice pentru domeniul de aplicare a dispozitivelor medicale, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene;

- asigură supravegherea îndeplinirii prevederilor actelor normative de către instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile care au responsabilităţi în domeniul vizat şi de către instituţiile medico-sanitare publice, în colaborare cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, alte organizaţii şi instituţii abilitate, precum şi cu comisiile de specialitate şi cu societatea civilă;

- stabileşte, priorităţile în domeniul vizat, identifică medicamentele esenţiale şi Formularul Naţional Farmacoterapeutic, cu respectarea principiilor de asigurare echitabilă a necesităţilor adecvate ale populaţiei, şi o atenţie prioritară la necesităţile grupurilor vulnerabile;

- îndeplineşte alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor date în competenţa Direcţiei prin acte normative.

Serviciul avizare şi înregistrarea preţurilor la medicamente

Serviciul dispozitive medicaleParticpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova