/ Structura Ministerului / Secţii  

Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

 Numele, prenumele

 Functia

 Telefon    

 E-mail

 Ţîrdea Marcela

 şef secţie

 022 268 813

 marcela.tirdea@ms.gov.md

 Niculiţa Ana

 consultant

 022 268 854

 ana.niculita@ms.gov.md

 Mihalachi Iulia

 consultant

 022 268 854

 iulia.mihalachi@ms.gov.md

 Zaiaţ Marina

 consultant

 022 268 832

 marina.zaiat@ms.gov.md

 Functiile subdiviziunii

 - coordonează activitatea de elaborare a documentelor de politici publice naţionale şi, după caz, a documentelor intersectoriale şi sectoriale;

- examinează rezultatele evaluării impactului social, economic, administrativ, financiar şi asupra mediului al documentelor de politici publice elaborate de alte subdiviziuni ale Ministerului Sănătăţii.

- asigură interacţiunea procesului de elaborare a politicilor publice cu procesul bugetar;

- coordonează procesul de monitorizare, evaluare şi raportare a implementării documentelor de politici publice naţionale la nivel de minister şi a activităţii de evaluare a performanţei sistemului de sănătate al Republicii Moldova.

Regulamentul Secţiei Analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul Ministerului Sănătăţii


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova