/ Structura Ministerului / Secţii  

Secţia investiţii capitale şi administrarea proprietăţii publice

 Numele, prenumele

Functia

 Telefon    

 E-mail

 Volosatîi Silvia

 şef secţie

 022 268 820

 silvia.volosatii@ms.gov.md

 Hacin Dorina

 consultant

 022 268 819

 dorina.hacin@ms.gov.md

 Chiba Ion

 consultant

 022 268 842

 ion.chiba@ms.gov.md

 Axentii Vadim
 specialist superior
 022 268 842 vadim.axentii@ms.gov.md

 Functiile subdiviziunii

- elaborează, promovează şi monitorizează implementarea politicilor în domeniul modernizării infrastructurii furnizorilor de servicii de sănătate publică şi individuală.

- organizează procesul de elaborare şi implementare a planurilor strategice de consolidare a bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-sanitare şi de sănătate publică, prin modernizarea infrastructurii acestora şi dotarea cu tehnologii medicale şi mijloace de transport specifice, în funcţie de necesităţile identificate şi prioritizate şi în corelaţie cu standardele de dotare a instituţiilor în funcţie de nivel, profil etc;

- organizează şi coordonează procesul de elaborare, implementare şi monitorizare/evaluare a realizării proiectelor de consolidare a bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-sanitare, de sănătate publică şi de învăţământ medical din subordine.

- planifică şi valorifică investiţiile capitale din bugetul de stat şi alte surse de finanţare pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-sanitare şi de învăţămînt din subordinea ministerului.
- elaborează, promovează şi monitorizarea implementarea strategiei şi planului strategic de administrare a proprietăţii publice şi a infrastructurii furnizorilor de servicii de sănătate publică şi individuală.

- elaborează şi implementează proiectele de eficienţă energetică şi valorificare a surselor regenerabile de energie pentru instituţiile medico-sanitare şi de învăţămînt, prin instalarea colectoarelor solare şi conservarea energieiParticpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova