/ Structura Ministerului / Secţii  

Secţia planificare şi dezvoltare strategică

 Numele, prenumele

 Functia

Telefon    

E-mail

  Cerbu Alexandru

 şef secţie

 022 268  886             

 alexandru.cerbu@ms.gov.md

Bîtca Diana


consultant superior 

 022 268 890

 diana.bitca@ms.gov.md

 Functiile subdiviziunii

- iniţiază şi organizează studii a indicatorilor din sistemul sănătăţii, stabileşte priorităţile, identifică serviciile medicale necesare, cu respectarea principiilor de asigurare echitabilă a necesităţilor populaţiei, acordînd o atenţie prioritară grupurilor socialmente vulnerabile;

- iniţiază şi elaborează strategii de reorganizare şi dezvoltare a sistemului de sănătate privind adaptarea serviciilor de sănătate la noile necesităţi, receptive la nevoile adecvate utilizatorilor, precum şi prin elaborarea obiectivelor privind reducerea inegalităţii populaţiei la servicii de sănătate necesare;

- promovează şi realizează parteneriatul intersectorial pentru includerea rezultatelor analizei impactului asupra sănătăţii populaţiei în politicile publice ale altor sectoare, conform recomandării Comisiei Europene „Sănătatea în toate politicile" (Health in All Policies), în vederea maximizării rezultatelor în domeniul sănătăţii;

- iniţiază şi planifică strategii privind administrarea capacităţilor în sectorul asistenţei medicale integrate şi creează condiţii pentru asigurarea investiţiilor optimale în sectoarele public şi privat, pentru reducerea dublării serviciilor şi pentru evitarea irosirii resurselor publice destinate ocrotirii sănătăţii;

- iniţiază, planifică, elaborează, promovează şi realizează politici privind dezvoltarea parteneriatului public-privat în sănătate;

- elaborează politici şi strategii în domeniul managementului şi consolidării instituţionale a serviciilor de sănătate din sectorul public întru eficientizarea managementului organizaţional şi economic.Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova