Transparenţa decizională

Anunt de initiere a elaborarii deciziilor

Anunt de organizare a consultarilor publice

Proiecte de decizii

Reguli interne privind asigurarea transparentei in procesaul decizional

Rapoarte anuale privind transparenta in procesul decizional

Lista părţilor interesate informate despre procesul decizional

Programe anuale (trimestriale) de elaborare a proiectelor de acte normative

Decizii adoptate

Monitorizarea procesului de implementare a legislatieiParticpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova