/ Transparenţa decizională  

Programe anuale (trimestriale) de elaborare a proiectelor de acte normative

Planul de activitate a Ministerului anul 2010
Planul de activitate al Ministerului Sănătăţii pentru anul 2011


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova