/ Transparenţa decizională  

Reguli interne privind asigurarea transparentei in procesaul decizional

Ordinul cu privire la asigurarea transparenţei în procesul decizional

Regulament privind informarea, consultarea şi participarea în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor

Datele de contact ale coordonatorului procesului de consultare publică:Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova