/ Transparenţa decizională / Reguli interne privind asigurarea transparentei in procesaul decizional  

Datele de contact ale coordonatorului procesului de consultare publică:

Secţia analiză şi monitorizare şi evaluare a politicilor

Iulia Mihalachi,

Consultant

e-mail: iulia.mihalachi@ms.gov.md

tel. 022-26-88-54

Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova