/ Transparenţa decizională  

Lista părţilor interesate informate despre procesul decizional

Părţile interesate (cetăţenii, asociaţiile obşteşti, sindicatele, patronatele, experţii independenţi etc) de a fi incluse în listă sunt invitate să o contacteze pe dna Iulia Mihalachi, la adresa de email: iulia.mihalachi@ms.gov.md sau la numărul de telefon 26-88-90.

Lista organizaţiilor neguvernamentale cu care colaborează Ministerul Sănătăţii (conform competenţelor)
Lista membrilor ai consiliilor societăţilor pe acţiuni/consiliilor de administrare în întreprinderile aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova