/ Transparenţa decizională / Monitorizarea procesului de implementare a legislatiei  

Monitorizarea Legislaţiei sem I anul 2011

Anunţ de iniţiere a consultărilor publice privind rapoartele de monitorizare a actelor normative pentru semestrul I 2011
Anunţ de iniţiere a monitorizării legislaţiei pentru semestrul I 2011
Anexa
Raport despre monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.1585-XIII din 27.02.98 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicala
Raport despre monitorizarea procesului de implementare a Legii nr. 552-XV din 18.10.2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova