/ Transparenţa decizională / Monitorizarea procesului de implementare a legislatiei  

Monitorizarea Legislaţiei sem II anul 2011-11-08

Anunţ de iniţiere a monitorizării legislaţie pentru sem II
CHESTIONAR privind evaluarea procesului de implementare a Legii nr. 185-XV din 24.05.2001 privind ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială
CHESTIONAR privind evaluarea procesului de implementare a Legii nr. 23-XVI din 16.02.2007 cu privire la profilaxia HIV/SIDA
Anunţ de iniţiere a consultărilor publice privind rapoartele de monitorizare a actelor normative pentru semestrul II 2011
Raport despre monitorizarea implementarii Legii nr. 23 – XVI din 16.02.2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA
Raport despre monitorizarea implementarii Legii nr. 241 – XVI din 20.11.2008 privind donarea de sînge şi transfuzia sanguina


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova