/ Transparenţa decizională / Monitorizarea procesului de implementare a legislatiei  

Monitorizarea legislatiei semestrul I 2013

Ordinul nr. 533 din 02.05.2013 cu privire la elaborarea rapoartelor de monitorizare a procesului de implementare a legislatiei in semestrul I 2013
CHESTIONAR privind evaluarea procesului de implementare a Legii nr. 42-XVI din 6 martie 2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane
CHESTIONAR privind evaluarea procesului de implementare a Legii nr. 713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool...


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova