/ Transparenţa decizională / Monitorizarea procesului de implementare a legislatiei  

Monitorizarea legislaţiei sem II, anul 2012

Anunţ de iniţiere a monitorizării legislaţiei pentru semestrul II 2012
CHESTIONAR privind evaluarea procesului de implementare a Legii nr. 185-XV din 24.05.2001 privind ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială
Chestionar privind evaluarea Legii nr. 241-XVI din 20 noiembrie 2008 privind donarea de sînge ş transfuzia sanguină
Chestionar privind evaluarea Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995
Raport despre monitorizarea procesului de implementare a Legii nr. 241-XVI din 20.11.2008 privind donarea de sînge şi transfuzia sanguină
Raport despre monitorizarea procesului de implementare a Legii ocrotirii sănătăţiinr. 411 din 18 martie 1995
Raport despre monitorizarea procesului de implementare a Legii Nr. 185-XV din 24 mai 2001 cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova