/ Transparenţa decizională / Monitorizarea procesului de implementare a legislatiei  

Monitorizarea Legislaţiei sem I anul 2012

Anunt de iniţiere a monitorizării legislaţiei, sem.I 2012
Chestionarul
Anunţ de iniţiere a consultărilor publice privind raportul de monitorizare a Legg nr. 1402 din 16.12.1997 cu privire la sănătatea mentală
Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 1402 din 16.12.1997 cu privire la sănătatea mentală


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova