/ Transparenţa decizională  

Anunt de organizare a consultarilor publice

Proiectul Hotarîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de eSănătate și a Planului de acțiuni"

Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind igiena instituţiilor preşcolare”

Anunţ pentru iniţierea consultării publice a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul de sănătate publică teritorial

Proiectul Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din domeniul sanatatii (2011-2015)

Anunţ pentru iniţierea consultării publice a proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind la modificarea şi completarea Legii nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 „Cu privire la publicitate”

Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de formare şi controlul preţurilor la medicamente,articole de uz medical şi alte produse farmaceutice

Anunţ pentru iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului acordării serviciilor de reproducere umană asistată medical.

Hotărîre privind aprobarea Concepţiei Sistemului Informaţional Automatizat „Asistenţa Medicală Primară”

Proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la Registrul de stat al spitalelor

Anunţ pentru iniţierea consultării publice a proiectului de politici publice "Îmbunătăţirea măsurilor de prevenire şi depistare precaoce a cancerului mamar şi de col uterin în Republica Moldova"

Proiectul HG pentru aprobarea "Regulamentului cu privire la modul de autorizare a medicamentelor, altor produse farmaceutice şi a apelor minerale medicinale"

Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Ministerului Sănătăţii privind examinarea stării sănătăţii copiilor cu statut de adopţie internaţională şi a listelor unor maladii

Proiect HG "privind abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 101 din 05 februarie 2008 "cu privire la instituirea Registrului de stat al formularelor medicale de strictă evidenţă"

Proiect de Hotarire a Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de amplasare a farmaciilor

Proiect de Hotarire a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 22.06.2010

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la parteneriatul public-privat pentru Centrul de imagistică medicală nucleară din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican”

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie a Medicamentelor - RBPFM (GMP)

Proiectului de hotarire a Guvernului cu privire la modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr.1143 din 16 decembrie 2010

Proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectului hotărîrii de Guvern privind Concepţia Registrului Naţional al Substanţelor şi Amestecurilor Chimice Potenţial Toxice

Proiectului hotărîrii de Guvern "Cu privire la instituirea Registrului Naţional al Substanţelor şi Amestecurilor Chimice Potenţial Toxice

Proiectului Hotărîrii de Guvern "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 2 iulie 1997”

Proiectului Hotărîrii de Guvern privind stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină şi producerii farmaceutice pentru anul 2012

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.469 din 24.05.2005.

Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind protectia populatiei de actiunea cimpurilor electromagnetice generate de obiectivele radiotehnice de emisie

Proiectul ordinului "Cu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor"

Proiectul Hotărîrii de Guvern „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1995 cu privire la activitatea farmaceutică”

Proiectul de hotărîre a Guvernului ”Cu privire la sistemul de alertă precoce şi răspuns rapid pentru prevenirea, controlul bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică”

Proiectul HG „privind aprobarea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina cu privire la cercetarea biomedicală, semnat la Strasbourg, la data de 25.01.2005”

Proiectul HG „pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul de cooperare în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei din 26.06.1992 în cadrul CSI”

Proiectul HG „privind acordarea deplinelor puteri în vederea semnării Acordului cu privire la cooperarea în domeniul protecţiei sanitare a teritoriilor statelor membre ale Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN)”

Proiect HG „ pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului privind colaborarea în domeniul combaterii bolilor infecţioase"

Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privirea la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 538 din 02 septembrie 2009”

Proiect hotarire pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului

Proiectul hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea proiectului de lege"

Proiectul Hotărîrii de Guvern "Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare"

Proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari

Anunt de initiere a consultarilor publice a proiectului Hotaririi Guvernului „Cu privire la modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotarirea Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie 2011”

Anunt de initiere a consultarilor publice asupra proiectului legii fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala pe anul 2013

Anunt de initiere a consultarilor publice asupra proiectului HG pentru completarea punctului 4 din Programul unic al AOAM

Proiectul Acordului între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii şi Serviciilor Sociale al Norvegiei privind colaborarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale

Proiectul Acordului între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Sociale al Republicii Estonia privind cooperarea în domeniul sănătăţi şi ştiinţelor medicale

Proiectul Hotărîrii de Guvern Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicala

Anunţ pentru iniţierea consultării publice a proiectului hotărîrii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Codului Fiscal al Republicii Moldova Nr. 1163 din 24.04.1997

Anunţ pentru iniţierea consultării publice a proiectului hotărîrii de Guvern “Privind modificarea şi completarea Hotîrării Guvernului Nr. 1525 din 29.12.2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova”

Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul privind acordarea asistenţei medicale cetăţenilor statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat la Moscova la 27 martie 1997

Proiectul de Hotărîre a Guvernului “Pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”

Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică

Proiectul Hotărîrii de Guvern „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente”

Proiect HG privind aprobarea de lege privind completarea art.4 din Legea FAOAM pe anul 2013

Proiect HG privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1372 din 23 decembrie 2005

Proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale”

Proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active”

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro”

Proiectul Planului de Acţiuni în domeniile medicinei şi sănătăţii între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Statului Israel pentru 2013-2017.

Proiectul Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul cu privire la colaborarea în domeniul soluţionării problemelor HIV-infecţiei

Proiectul Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul privind acordarea asistenţei medicale cetăţenilor statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente din 27 martie 1997

Acordul privind colaborarea în domeniul producerii şi livrării reciproce a medicamentelor, dispozitivelor medicale şi tehnicii medicale, produse pe teritoriul statelor - membre ale Comunităţii Statelor Independente.

Protocol cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul privind colaborarea în domeniul protecţiei sanitare a teritoriilor ţărilor-membre ale Comunităţii Statelor Independente

Proiectul Hotaririi Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la notificarea suplimentelor alimentare

Proiectul Hotãrîrii Guvernului „Cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotãrîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008”

Proiectul HG cu privire la modificarea si completarea HG nr.381 din 13 aprilie 2006

Consultări publice asupra analizei preliminare a impactului de reglementare la proiectul legii de modificare şi completare a unor acte legislative privind controlul tutunului

Proiectul Regulamentului cu privire la autorizarea exerciţiului profesiunilor medico-sanitare şi farmaceutice

Proiectul Hotărîrii de Guvern „pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate”Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova