/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectului hotărîrii de Guvern "Cu privire la instituirea Registrului Naţional al Substanţelor şi Amestecurilor Chimice Potenţial Toxice

Anunt de organizare a consultarilor publice
Proiect hotarire de Guvern
Proiect Regulament privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Substanţelor/Amestecurilor Chimice Potenţial Toxice (RNS/ACPT)
Anexa nr. 1 la Regulament
Anexa nr 2 la Regulament
Anexa nr 2 la hotarirea de Guvern
Anexa nr 3
Analiza preliminară a impactului de reglementare la proiectul hotaririi Guvernului
Nota Informativă


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova