/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectului de hotarire a Guvernului cu privire la modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr.1143 din 16 decembrie 2010

Anunt de organizare a consultarilor publice
Proiect hotarire de Guvern
Anexa la hotarirea de Guvern
Anexa nr. 2 la Programul National
Nota informativa


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova