/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul ordinului "Cu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor"

Anunt de consultari publice
Proiectul Ordinului MS


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova