/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind protectia populatiei de actiunea cimpurilor electromagnetice generate de obiectivele radiotehnice de emisie

Anunt de consultari publice
Proiect Hotarire de Guvern
Proiect Regulament sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice generate de obiectivele radiotehnice de emisie
Nota informativa


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova