/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din domeniul sanatatii (2011-2015)

Anunţ de iniţiere a consultărilor publice
S T R A T E G I A de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătății
Raport final
Proiectul Planului de implementare a Strategiei


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova