/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Acordul privind colaborarea în domeniul producerii şi livrării reciproce a medicamentelor, dispozitivelor medicale şi tehnicii medicale, produse pe teritoriul statelor - membre ale Comunităţii Statelor Independente.

Anunţ de consultări publice a proiectul Hotărîrii de Guvern pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind colaborarea în domeniul producerii şi livrării reciproce a medicamentelor
Argumentarea necesităţii iniţierii negocierilor asupra proiectului Acordului privind colaborarea în domeniul producerii şi livrării reciproce a medicamentelor...
Proiect HG pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind colaborarea în domeniul producerii şi livrării reciproce a medicamentelor
Proiect Acord privind colaborarea în domeniul producerii şi livrării reciproce a medicamentelor, dispozitivelor medicale şi tehnicii medicale, produse pe teritoriul statelor
СОГЛАШЕНИЕ о развитии сотрудничества в области производства и взаимопоставок лекарственных средств,


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova