/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Anunţ pentru iniţierea consultării publice a proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind la modificarea şi completarea Legii nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 „Cu privire la publicitate”

Anunţ pentru iniţierea consultării publice a proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind la modificarea şi completarea Legii nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 „Cu privire la publicitate”
Sinteza recomandărilor


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova