/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul Regulamentului cu privire la autorizarea exerciţiului profesiunilor medico-sanitare şi farmaceutice

Anunt de consultare publica
Proiectul Regulamentului
Nota informativa


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova